Huifkarregels en voorwaarden

De volgende regels willen wij graag in acht nemen:

 • De persoon die de boeking heeft gemaakt, treedt op als aanspreekpunt en verantwoordelijke voor de groep.
  Met deze persoon worden de afspraken gemaakt en hij/zij brengt de groep op de hoogte van de huifkarregels.
 • Er worden maximaal 50 personen toegestaan in de huifkar, i.v.m. het aantal zitplaatsen.
 • Het gezelschap volgt ten alle tijden de instructies van de chauffeur op. Bij herhaalde weigering hiervan,
  volgt verwijdering uit de huifkar en/of wordt de rit niet vervolgd. De betalingsverplichting blijft desondanks overeind!
 • Tijdens de rit is het verboden om in- of uit te stappen of aan de huifkar te hangen.
 • In verband met de veiligheid is het niet toegestaan om op de banken of bartafels te gaan staan of te lopen.
 • Het meerijden is voor eigen risico; D’n Ambiance, noch de chauffeur aanvaardt aansprakelijkheid voor persoonlijk letsel, verlies of diefstal van eigendommen.
 • De huurder is volledig aansprakelijk voor schade die door zijn toedoen aan de huifkar of aan derden ontstaat.
 • In de huifkar is i.v.m. niet-rokende medepassagiers en veiligheid een rookverbod.
 • Het meebrengen van een muziekinstallatie is niet toegestaan, er is een eigen muziekinstallatie met Bluetooth aanwezig in de huifkar.
 • Huurder is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat er een camera in de huifkar aanwezig is, waardoor de chauffeur in het belang
  van de veiligheid zicht heeft op de passagiersruimte.
 • Op de huifkar zijn voorzieningen gemaakt voor het ophangen van maximaal 2 spandoeken, trapje en touw zijn aanwezig.
 • Het gebruik van carbid, vuurwerk, confetti knallers in of in de nabijheid van de huifkar is niet toegestaan.
 • Bij braken of het toch gebruiken van confetti knallers in de huifkar wordt € 100,- reinigingskosten in rekening gebracht.
 • Er mag geen glas en/of glasverpakkingen in de huifkar, alleen blik, karton of plastic.
 • Er mogen geen alcoholische dranken meegenomen of genuttigd worden in de huifkar tijdens bezoeken aan de Gemeente Eersel, Oirschot en Bergeijk.
 • Na afloop van de rit wordt door de groep zelf, de lege blikjes en afval in de afvalbakken gedeponeerd.